Historia
Företaget grundades 1988.
Den huvudsakliga verksamheten har genom åren varit inriktad mot företag och deras behov av underhåll på sina fordon.


Våra Mål
Att arbeta efter riktlinjer som leder till en bra miljö och högsta möjliga kvalité.
Att skapa ett gott förtroende hos våra kunder.

Kontakta oss

LN Autocenter AB
Järnbruksvägen 7
372 52  Kallinge
Tel 0457-200 90
Mail info@lnautocenter.se